Search This Blog

Thursday, March 12, 2015

THẬN CÓ QUAN HỆ GÌ VỚI TINH TIÊN THIÊN VÀ TINH HẬU THIÊN

Đông y cho rằng, trong cơ thể người có 3 loại vật chất quan trọng tuyệt đối đó là: tinh, khí, thần. Sự hình thành, ẩn giữ và chuyển hóa của tinh lại có quan hệ trực tiếp với thận.

Hãy trân trọng và giữ TINH
Tinh là vật chất cơ bản cấu thành cơ thể người và duy trì hoạt động sống, trong đó, phần cấu thành cơ thể người gọi là "tinh sinh sản", còn gọi là tinh tiên thiên (tinh bẩm sinh). Nó là vật chất cơ bản của sinh sản và mang chức năng sinh sôi nảy nở đời sau. Tinh sinh sản này được di truyền lại từ cha  mẹ, tàng ẩn ở thận và trở thành tinh khí của thận. Sự khỏe hay yếu của thận tinh này có quan hệ trực tiếp đến sự hình thành, phát triển, già lão và khả năng sinh sản của con người. Vì trong thận có tàng trữ "tinh tiên thiên" nên lý luận của Đông y nhấn mạnh "thận là cái gốc của tiên thiên". Thận khí mà đầy đủ thì thưở ấu nhi đi đứng vững vàng, răng lợi phát triển bình thường, tóc đen bóng mượt, thóp đóng kịp thời. Sự phát triển cơ thể, gân cốt vững chắc vào tuổi nhi đồng. Gân cốt mạnh đều dựa vào tác dụng của thận khí. Cho đến khi bước vào tuổi thanh xuân, con gái thấy kinh, con trai tiết ra tinh dịch. Đây là do thận khí đầy đủ làm cho "thiên quý" xuất hiện gây sự phát triển nhanh và chín muồi của cơ quan sinh dục, làm xuất hiện các hoạt động tâm lý tình dục, và chuẩn bị đầy đủ các chức năng sinh dục. Các biểu hiện này là do tác dụng trực tiếp của tinh tiên thiên.Tinh tiên thiên bắt nguồn từ cha mẹ, còn tinh hậu thiên lại bắt nguồn từ "thủy cốc" và sự trao đổi chất bình thường của tạng phủ con người. Thủy cốc tức là thành phần dinh dưỡng ăn vào trong người. Phạm vi của tinh hậu thiên rất rộng, sau khi con người được sinh ra, tỳ vị tiếp nhận, chuyển hóa thủy cốc, phổi hít thở "thanh khí" trong không khí, tất cả được sự hợp đồng tích cực của tim, gan, lách, phổi và thận mà hình thành nên một loại vật chất nhỏ bé (vi lượng). Cái đó gọi là tinh hậu thiên, nó được cung cấp cho nhu cầu trao đổi chất của con người, cung cấp năng lượng cần thiết cho con người, giúp cho con người sản sinh ra huyết và tân dịch, ngăn chặn mọi xâm hại của  bên ngoài. Còn một phần khác lại được tàng trữ ở thận để nuôi dưỡng và làm bổ sung đầy đủ "tinh tiên thiên". Chỉ có như vậy tinh tiên thiên mới giữ được sự sinh tồn, còn khả năng chuyển hóa thành tinh hậu thiên của ngũ tăng cũng quyết định bởi sự mạnh yếu của tinh tiên thiên.

Theo như phân tích ở trên thì có thể tóm tắt quan hệ giữa thận và tinh tiên thiên và tinh hậu thiên là thận tàng tinh (bao gồm cả tinh tiên thiên và tinh hậu thiên). Tinh tiên thiên là vật chất cơ bản của sinh thành, phát triển và sinh sản. Nhưng các vật chất cơ bản này lại ở trong thận, trở thành bộ phận cấu thành của thận tinh cho nên thận là cơ quan nội tạng chủ yếu của sự sinh sản trong cơ thể người. Sự mạnh hay yếu của tinh tiên thiên vừa chịu sự quyết định bởi nhân tố di truyền lại vừa nhờ vào sự nuôi dưỡng của tinh hậu thiên. Tinh hậu thiên được hình thành do tác dụng tổng hợp của ngũ tạng trong việc trao đổi thủy cốc và khí, có thể được lưu giữ ở thận và trở thành một bộ phận của thận tinh.KẺ LƯU ĐÀY