Search This Blog

Saturday, March 28, 2015

VÌ SAO GỌI LÀ "TAM BẢO"? NÓ CÓ LIÊN QUAN GÌ VỚI SỰ LÃO HÓA Ở ĐÀN ÔNG? - KẺ LƯU ĐÀY

"Tam bảo" tức là chỉ tinh, khí, thần; còn gọi là "tam kỳ", nó là 3 trụ cột lớn để hoạt động sống dựa vào, nó liên quan tới tuổi thọ và sự lành dữ dự tính diễn biến bệnh tật, và nó là nguyên nhân chủ yếu quyết định sự sinh trưởng, tráng, lão, yểu của nhân loại. Vì vậy xưa nay các nhà y đều coi tinh, khí, thần là "tam bảo" của con người. Vậy thì tinh, khí, thần là gì? Có thể làm chậm lại sự già yếu hay không?
1.Khí: Khí là một dạng vật chất tinh vi, nó có khả năng thúc đẩy sự sinh trưởng của con người và duy trì hoạt động của sự sống; tinh, thần có được là nhờ có khí. Khí sung mãn toàn thân thì vận hành không nghỉ ngơi. Sự vận động thăng giáng xuất nhập của khí gọi là khí cơ. Khí thông qua khí cơ thúc đẩy và kích thích sự thịnh suy của các hoạt động sinh lý trong cơ thể, và khí cơ bình thường có quyết định tới sự cường nhược thọ yểu của con người. Vì thế những người khi mạch lưu thông và nguyên khí đầy đủ thừa thải thì hoạt động sống vô cùng thịnh vượng.

2.Tinh: Tinh cũng là một dạng vật chất quý báu của cơ thể con người, bao gồm dinh dưỡng chi tinh, sinh thực chi tinh và sinh mệnh chi tinh. Trong "Dưỡng sinh luận" có nói: "Tinh liên thần, tinh ích tắc thần minh, tinh cố tắc thần sướng, thần sướng tắc sinh kiên nhược tinh tán tắc nhân bì, tinh kiệt tắc thần khứ:. Vì vậy đối với tuổi già mà nói cần đặc biệt chú ý cố tinh, tồn tinh để phòng tinh suy giảm, điều tiết thất tinh, giảm bớt sự vất vả để phong hao huyết thương tinh.

3. Thần: Thần chủ yếu có 2 hàm nghĩa: một là chỉ các hoạt động ý thức tinh thần, vết thương về tinh thần là một trong những nguyên nhân chủ yếu gây nên bệnh tật; sự quá mức của hỉ, nộ, ưu, tư, bi, khủng, kinh được gọi là "thất tinh quá cực", rất dễ phát sinh bệnh tật. Một hàm nghĩa nữa chỉ tác dụng của "thần minh". Thần minh chính là chỉ hạt nhân và sức mạnh chi phối sự kéo dài sự sống trong hoạt động sinh lý của cơ thể con người. "Thị  kỳ sở dưỡng nhi trường, bất kiên kỳ sở thương nhi câu chi" là mấu chốt quyết định sự tồn vong sinh mệnh của con người "đắc thần giả xương thất thần giả vong". Sở dĩ bệnh tật bất trị chủ yếu là do "thần bất sử". Những người đàn ông cao tuổi nếu như quá kích lâu ngày hoặc hoạt động tình chí bỗng nhiên kịch liệt vượt quá khả năng điều tiết của cơ thể dẫn tới rối loạn khí cơ; âm dương không đều, thận khí tổn thương mà phát bệnh. Do vậy từ góc độ dưỡng sinh phòng bệnh mà nói cần thường xuyến làm cho tinh thần tình chí thoải mái vui vẻ thì sẽ lâu già.

Tam bảo: tinh, thần, khí là không thể chia cắt ra được, chúng cấu thành hoạt động sự sống của cả cơ thể, chúng sinh hoát lẫn nhau và ảnh hưởng lẫn nhau. Bất kỳ sự thịnh suy nào của mỗi bên đều ảnh hưởng trực tiếp tới tới sự cường nhược của cơ thể và sự thọ yểu của sinh mệnh. Cho nên trong "dưỡng sinh tam yếu, tồn thần" đã chỉ ra một cách biện chứng là "tụ tinh tại vu dưỡng khí, do mẫu chi vu trì, cố thần ngưng tắc khí tụ, thần tán tắc khí tiêu, nhược thị tích tinh khí nhi bất tri tồn thần, thì như kỳ hoa nhi vong kỳ căn hỉ". Kết hợp với nhận thức hiện đại mà nói, tâm lý tinh thần được kiện toàn, hoạt động cơ năng được nhịp nhàng cân đối đều phải dựa vào các quá trình của cơ thể nhưng lại ảnh hưởng đến cơ thể. Do vậy sự kết hợp hoàn chỉnh hữu cơ và sự cân đối nhịp nhàng của ba trụ cột "thần, tinh, khí" làm cho cả quá trình sự sống ở trạng thái chuyển hóa càng có thứ tự và có ý nghĩa quan trong đối với việc dưỡng sinh bảo kiện, phòng bệnh để kéo dài tuổi thọ.
KẺ LƯU ĐÀY