Search This Blog

Saturday, April 11, 2015

HOÀNG ĐẾ CŨNG BỊ...CẮM SỪNG - KẺ LƯU ĐÀY

Thì ra, vua chúa ngày xưa rất dễ dàng bị cắm sừng, và có quá nhiều sừng cắm trên đầu của bậc...chỉ tôn thiên hạ.

Các cung nữ cũng không phải dạng vừa đâu
Vào thời nhà Minh - Trung Quốc (1368-1644) đám thái giám phục vụ trong cung lên đến con số khổng lồ: 100.000 người, cao nhất trong số các triều đại. Số cung nữ tuyển vào cấm thành tất nhiên cũng không phải ít.

Sự tuyển dụng ồ ạt như thế rõ ràng không được chuẩn bị kỹ càng, tạo cơ hội cho bọn thái giám, quan lại trong "Ban tuyển giám" dối trá, ăn tiền, đưa vào cũng cấm những gã thái giám "chưa từng bị thiến" phẩm hạnh kém cỏi, dục lực sung mãn. Đây là nguyên do khiến chốn cung vi thời ấy thường xảy ra những "chuyện động trời", như: Chuyện thái giám ra ngoài thành đến các thanh lâu chơi bời, chuyện thái giám với cung nữ làm việc ô uê cung đình, chuyện thái giám lấy vợ giấu ở ngoài thành.v.v. Sách "Dã Hoạch Thiên" chép: "Vào buổi sơ hưng, thái tổ (tức Minh Thái tổ Chu Nguyên Chương) trị đám nội quan (tức thái giám) rất nghiêm, thái giám nào lén lút cưới vợ giấu bên ngoài thành hoặc các tội gian dâm cùng đám cung nữ, lập tức xử lóc thịt, lột da làm gương, nhưng đến đời Minh Anh Tông, Minh Hiến Tông...các vị vua này tuyển dụng thái giám rất nhiều, lại rất tin tưởng ở họ, khiến bọn thái giám tha hồ tự tung tự tác, hoặc cưới vợ, hoặc gian dâm với đám cung nữ...gây thành những chuyện tức cười..."


Sách "Cung Bí Nhàn Văn" chép: "Thái giám Lâm Tốt hời Minh Anh Tông được vua rất mực tin dùng. Y nhờ đút lót tiền bạc cho bọn "Tuyển giám" nên dù vào cung làm chức thái giám leo dần lên chức Quản giám mà vẫn còn là nam nhi nguyên vẹn. Nhờ hàng ngày chầu hầu bên vua, thương hưởng các chất "bổ dưỡng" do vua ăn thừa, y sung mãn một cách khủng khiếp, đêm đêm lén cùng các cùng nữ gian dâm gây chuyện hoen ố trong hậu cung. Nhưng "đi đêm có ngày gặp ma", một đêm, Anh Tông khó ngủ, nhân lúc trăng thanh gió mát, bèn đem theo viên Hộ môn võ giám dạo chơi trong vường ngự uyển. Đang đi, vua bỗng nghe tiếng cười rúc rích sau ngọn giả sơn, bèn ra hiệu cho viên võ giám cùng nhón gót ập tới thì thấy một gã đàn ông cùng 3 thiếu nữ, cả 4 thân thể không một chút vãi che thân đang làm những trò đồi bại. Cả kinh, vua vội sai bắt hết, nhìn kỹ hóa ra gã đàn ông kia chính là Quản giám Lâm Tố, thân hình của y hoàn toàn đầy đủ, không khiếm khuyết chỗ nào. Giận quán, vua truyền đưa ra vạch tội, y khai đã từng "chung đụng" với khoảng 500 cung nữ của vua!"

Cũng theo sách "Cung Bí Nhàn Văn": "Đời Minh Thế Tông (tức vua Gia Tĩnh), một viên thái giám tân tuyển chức Tiểu hoàng môn tên là Hà Diệu, y rất đẹp trai, sức khỏe hơn người, được vua cưng quý chuyên dùng đẩy xe cho vua đi dạo trong cung. Một buổi trưa hè, vua sai Hà Diệu đẩy xe đến vui luyến với một Tiệp Dư. Xong việc, vua ngủ thiếp đi, chợt khi tỉnh dậy, nghe sau màn có tiếng động, bèn nhẹ nhành xuống khỏi phượng sàn, vạch màn nhìn vào thì thấy Hà Diệu đang "tiếp sức" vua bổ sung hoan lạc cho Tiệp Dư nọ. Lúc bị đem ra hành tội, Hà DIệu khai y đã từng "thừa hưởng" ơn vua như thế vài ba chục lần và đã gian dâm với hơn 200 cung nữ...!".

Sách: "Cấm Cung Dị Lục" chép: "Đời Minh Hiến Tông, Quản giám Triệu Độ nhân khi dẫn các thái giám đi tuần trong cung, chợt bắt gặp một gói thuốc "kị thai" rơi trên đường mòn, vội lượm lấy dâng vua. Hiến Tông giật mình, tuyển các ngự y ngầm tuyển một đợt "khảo trinh" tất cả những cung nữ chưa được nhà vua lâm hạnh. Sau cuộc tổng kiểm tra ấy, phát hiện có 357 cung nữ chưa "hưởng ân sủng" bị thất trinh tiết. Hạch hỏi, các nàng khai ra 52 thái giám đã phạm tội "vọng dâm"...".

Theo sách "Bất Khả Bất Độc", đời Minh Võ Tông, một hôm vua rời "Báo Phòng" một mình vào vường ngự uyển dạo mát, bỗng nghe có tiếng thiếu nữ cãi nhau chí chóe ở một góc vườn, lấy làm lạ vua bèn bước tới lẩn sau những lùm cây lần tới, núp trong bụi hoa nhìn ra thấy hai cung nữ trẻ đang xỉa xối, chửi bới lẫn nhau vì...ghen. Trong lúc hăng say cãi cọ, hai nàng ra sức bới xấu lẫn nhau, không khảo mà khai ra những việc làm ám muội với thám giám họ Trâu. Nghe rõ ngọn ngành, Võ Tông cả giận xông ra tóm lấy cả hai cung nữ giao cho hoàng hậu xét hỏi. Bị một trận đòng, hai cung nữ kia đồng khai đã từng "ăn nằm" với viên thái giám Trâu Ký. Hoàng hậu sai bắt Trâu Ký dẫn tới, Trâu Ký biết không thể giấu nỗi tội lỗi, cung khai đã từng thông dâm với năm chục cung nữ. Bị bắt hỏi tội, các cung nữ kia lại khai ra hơn 20 tên thái giám đã phạm tội khi quân!

Sau "sự cố" này, Võ Tông truyền "tổng kiểm tra" lại các thái giám, phát hiện có hơn 100 thái giám nhập cung nhưng không bị thiến. Đang đà "phẫn nộ" vua truyền kiểm tra luôn 2.500 cung nữ, phát hiện theo sổ sách chỉ có 43 nàng đã "hưởng ơn mưa móc" của vua, trong khi đó có tới 315 nàng khác vua chưa rãnh đụng tới mà đã mất béng trinh tiết!.

Thì ra các bậc vua chúa ngày xưa rất dễ dàng "bị cắm sừng" và có quá nhiều sừng cắm trên mái đầu của bậc chí tôn vương giả. Những chuyện vừa kể trên đây mới chỉ tiêu biểu cho vô vàn chuyện tương tự xảy ra trong thời nhà Minh và thời nhà Minh thật ra cũng chỉ tiêu biểu cho những triều đại phong kiến hiện diện trong suốt chiều dài lịch sử phong kiến Trung Hoa và thế giới thôi.

Thượng Uyển
 KẺ LƯU ĐÀY