Search This Blog

Sunday, January 3, 2016

KHÍ CÔNG VÌ SAO LẠI LÀM CHO CON NGƯỜI CHẬM LÃO HOÁ

Khí công là một trong những phương pháp cương thân bảo kiện độc đáo trong kho tàng quý giá của y học Trung Quốc. Là một phương pháp tự rèn luyện sức khoẻ một cách toàn diện, những người vô bệnh có thẻ phòng được bệnh, những người có bệnh chữa được bệnh, đối với người già sẽ kéo dài tuổi thọ.

Khí công giúp làm chậm quá trình lão hoá, phòng bệnh - chữa bệnh, dung mạo thêm tươi sáng.